شعر آموزش 12 امام  

اول امام علی (ع)                    هست جانشین نبی

دوم امام حسن (ع)                  سرور هر مرد و زن

سوم امام حسین (ع)              فدای او هر دو عین

چهارم امام سجاد (ع)               سجده می کردند زیاد

پنجم امام باقر (ع)                   عالم بودند و طاهر

ششم امام صادق (ع)             راستگو و خیلی لایق

هفتم امام کاظم (ع)               خوشرو بودند و عالم

هشتم امام رضا(ع)                 راضی به کار خدا

نهم امام جواد (ع)                   بخشنده و خوش نهاد

دهم امام هادی(ع)                 راهنمای آزادی

یازدهم عسکری (ع )              دور و برش لشکری

آخر امام زمان (عج )               بیش از پدر مهربان

منبع : FARASHIANدهستان فراشیان معرفی دوازده امام در قالب شعر زیبا
برچسب ها : امام